Definitie
Shiatsu (shi = vinger, atsu = druk) is een manier van lichaamstherapie of massage die onder andere is ontwikkeld in Japan. Shiatsu is gebaseerd op westerse kennis over anatomie en fysiologie, maar niet op de westerse vormen van therapie.
Bij Shiatsu worden de duimen, handpalmen, en vingers gebruikt om druk uit te oefenen op bepaalde plaatsen op het lichaam. Hierbij wordt door de behandelaar niet met spierkracht gewerkt, maar wordt het eigen lichaamsgewicht gebruikt om druk uit te oefenen.
In Japan is de opleiding tot klassieke Shiatsu-therapeut gereguleerd door de overheid.
Volgens het Japanse Ministerie van Gezondheid is Shiatsu een vorm van manipulatie met duimen, vingers en handpalmen, waarmede zonder gebruik van enig instrument, druk wordt uitgeoefend op de menselijke huid, om interne stoornissen te corrigeren, de gezondheid te bevorderen of te bewaren en specifieke problemen te behandelen.
 
Geschiedenis
Latere beoefenaars van Shiatsu, zoals Shizuto Masunaga (een student van Namikoshi), begonnen overeenkomsten te ontdekken met de Chinese geneeskunst daar waar het betreft de locaties waar op het lichaam druk wordt uitgeoefend. Deze komen overeen met de punten die in de Chinese geneeskunst als punten op meridianen bekendstaan (acupunctuurpunten). Echter, in tegenstelling tot de uit de Chinese geneeskunst bekende methoden acupunctuur en acupressuur waarbij specifieke, gedefinieerde punten op de meridianen gestimuleerd worden voor het behandelen van een aandoening, wordt bij Shiatsu op álle punten, die met een meridiaan overeenkomen, druk uitgeoefend. De Shiatsuvorm ontwikkeld door Masunaga is bekender in Europa dan in Japan.
 
Karakteristieken van klassieke vorm van Shiatsu
  • Massage gebeurt met de blote handen (geen apparaten, ellebogen, knieën, of voeten)
  • Er wordt alleen druk uitgeoefend aan het oppervlak van het lichaam (sommige nieuwere stijlen gebruiken ook wrijvingen en het uitrekken van de armen en benen)
  • Men blijft geheel gekleed
Na een shiatsu behandeling voelen veel mensen zich ontspannen en ervaren meer energie
 
De mens als totaal
In de oosterse geneeskunst wordt een orgaan niet zozeer bekeken aan de hand van hun werking op zichzelf, maar eerder aan de hand van de functie in relatie tot de andere organen. In het oosten is er veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen diverse symptomen, waarbij ook het eetpatroon, kleuren, seizoenen e.d. wordt meegenomen. Tevens wordt de emotionele en geestelijke houding bekeken.
 
Shiatsu versus acupunctuur
Een belangrijk verschil met acupunctuur is het fysieke contact. Men ervaart de aandachtige warmte van de aanrakingen en ervaart dit als steun. Hierdoor voelt men zich veilig om problemen te tonen die normaal afgeschermd worden. Dit is zeer belangrijk want achter iedere klacht die aandacht vraagt, schuilt er mogelijks een andere verborgen klacht. Juist de aandacht voor deze kwetsbare plekken is het begin van de genezing.
 
Doelstelling van Shiatsu
  • Shiatsu stimuleert de zelfgenezende kracht
  • Shiatsu wekt de zelfgenezende kracht op
  • Shiatsu helpt vooral om ziektes te voorkomen
  • Shiatsu streeft ernaar om het lichaam in optimale conditie te krijgen en zo te behouden.
 
Shiatsu is dus een ideaal hulpmiddel voor iedereen die zijn gezondheid en lichaamsconditie wil beheersen en bewaren.